🐦કાઠિયાવાડી ચકો અને ભગા ની મોજ

@gujjujayfilms · 27186 followers
કાઠિયાવાડી ચકા અને ચકી ના કોમેડી વિડિયો જોતા રહો અને શેર કરતા રહો અને ફોલો કરો અમને ઈનસ્ટાગાૃમ પર
Follow

21 Views
તમારું ધ્યાન કયાં હોય છે #gujjujayfilms #funny #viral #comedy #comedyvideo #comedyclip #funnyvideo...See more

492 Views
follow me guys #gujjujayfilms #funny #viral #comedy #comedyvideo #comedyclip #funnyvideo...See more

922 Views
follow me guys #gujjujayfilms #funny #viral #comedy #comedyvideo #comedyclip #funnyvideo...See more

989 Views
follow me guys #gujjujayfilms #funny #viral #comedy #comedyvideo #comedyclip #funnyvideo...See more