🐦કાઠિયાવાડી ચકો અને ચકી

@gujjujayfilms · 28630 followers
કાઠિયાવાડી ચકા અને ચકી ના કોમેડી વિડિયો જોતા રહો અને શેર કરતા રહો અને ફોલો કરો અમને ઈનસ્ટાગાૃમ પર
Follow

611 Views
યહાં ઝહેર ખાનેકા પૈસા નહી હૈ #gujjujayfilms #funny #viral #comedy #comedyvideo #comedyclip...See more

11208 Views
આ છે પરણેલા પુરૂષ નું મંગલસૂત્ર અને સિંદુર #gujjujayfilms #funny #viral #comedy #comedyvideo...See more

393 Views
અત્યારે દિલ તુટે છે અને અમારે.... #gujjujayfilms #funny #viral #comedy #comedyvideo #comedyclip...See more

941 Views
માનવતા હજી જીવે છે 😂 #gujjujayfilms #funny #viral #comedy #comedyvideo #comedyclip #funnyvideo...See more