ಮಾನಸ ರೇಣುಕಾಪ್ರಸಾದ್💕

@manasarprasad · 11239 followers
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವುಗಳು ಇವೆ... ಅದನ್ನ ತೋರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ... ಆತ್ಮೀಯರ ಬಳಿ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ... ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರ ಬಳಿ ನಗುವಾಗಿ🤗🥰 follow me on ista👇
Follow