💞ಸುಧಾ ರಾಜಶೇಖರ💞

@sudhark2705 · 895 followers
ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ 🎶🎶 ಸರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ🇮🇳🇮🇳
Follow