ಪಿ.ಮಹೇಶ್ ಕುಂಬಾರ್ ಕನ್ನಡಿಗ

@mahesh966 · 3772 followers
ಕನ್ನಡದ ಅಪ್ಪಟ ತ್ರಿಪದಿ ಮಹಾಕವಿ ಜೈ ಸರ್ವಜ್ಞ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ದೇವರಿಲ್ಲಾ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ದಾನಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞರ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ ಜೈ ಸರ್ವಜ್ಞ
Follow