ಸುರೇಶ

@4c1429d3-c981-4592-b3f1-64236248f16f · 800 followers
Follow

16 Views

156 Views
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ🙏🙏🙏🙏🙏

170 Views
ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ದೇವರು...See more

217 Views
ನನ್ನದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ🙏🙏🙏🙏🙏