chota_yash

@chotayash · 3 followers
Follow

Yash ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ...#yashboss #chotayash #yashfans

624 Views
ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ lyrics...ಯಾರೆಲೇ ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದವನು... ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ by #yashboss #yash #yashomarga...See more

769 Views

5 Views
ನಿನ್ನ ನೆನಪ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಾಯೋವರೇಗೂ ಕಾಯುವೆನೇ.... #yashboss #yashomarga ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ...See more