Menu

Dharshani

@dharshani799 · 1074 followers
Work hard for survive
Follow

57 Views
ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು.. ಎಂತಾದರು ಇರು.. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿರು...

19 Views2 Comments
Updated their profile picture

49 Views
ಕೇಬಲೇ ಯಿಲ್ಲದ ಟಿ ವಿ..

31 Views
ಈ ರೀತಿ ಎಂದಾದರು ಮಾಡಿದ್ದೀರ..?