Menu

ROPOSO CHANNEL

@manojshivarajkumar · 979 followers
follow me earn money
Follow

2 Views
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲು ಆಗದು ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಸಾಲದು ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಿಸ್ಸಿಗೆ ಢಮಾರು

12 Views2 Comments
Ak47 ಚಿತ್ರದ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಡೈಲಾಗ್. 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 you can't shake India

21 Views
ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತರು ನಾನಿಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿನೇ ಮೋಸಗಾರನಾ ಹೃದಯಶೂನ್ಯನಾ

24 Views
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಸೇರಿ ನಡೆವಾ ಸೇರಿ ನುಲಿವ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬೆಳಕಾಗಿರು