Karan Satiya ๐“ณ๐“ช๐“ท๐“ท๐“ช

@karansatiyajanna ยท 3622 followers
เช“เชฏ เชฎเซ‡เชฐเชพเชฃเซ€ เช…เชงเซเชฐเซ€ เชฐเชนเซ€ เช—เชฏเซ‡เชฒเซ€ เชœเซ€เช‚เชฆเช—เซ€เชจเซ‹ เช•เซ€เชธเซเชธเซ‹ เช›เซ‡ เชคเซเช‚ ,เชฎเชพเชฐเซ€ เช…เช‚เชคเชฐ เช†เชคเซเชฎเชพ เชจเซ‹ เชนเซ€เชธเซเชธเซ‹ เช›เซ‡ เชคเซ‚๐Ÿค— ๐Ÿ…›๏ธŽ๐Ÿ…ž๏ธŽ๐Ÿ…ฅ๏ธŽ๐Ÿ…”๏ธŽ ๐Ÿ…จ๏ธŽ๐Ÿ…ž๏ธŽ๐Ÿ…ค๏ธŽ๐Ÿ…™๏ธŽ๐Ÿ…๏ธŽ๐Ÿ…๏ธŽ๐Ÿ…๏ธŽ๐Ÿ…๏ธŽ๐Ÿ˜
Follow