Menu

112 Views2 Comments
आज वार रविवार दि 16-2-2020 रोजी सकाळी दख्खनचा राजा श्री जोतिबांची बांधण्यात आलेली खडी पुजा 🌸💐🌄 श्री चोपडाई देवीची बैठी पूजा 🌺🙏🌺🙏🌺🙏