183 Views
#aaine ke sau tukde karke humne dekhe Hain ek mein bhi tanha the sau mein bhi akele Hain