Follow
7w


Janam janam ka saath hai nibhane ko #janamjanamkasaathhai